الیاف سلولزی

عایق الیافی که از کاغذ , مواد خام تخته کاغذی یا چوب با چسباننده ها , کند سوز کننده ها و سایر افزودنی ها یا بدون آنها مشتق میشود. ( استاندارد ملی 8084- بند 4-11). اخیرا، استفاده از عایقهای سلولزی در ایالات متحده افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل این افزایش این است که نتایج تحقیقات نشان داده اند که سلولز بهتر از عایق پشم شیشه ساختمان ها را در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی محافظت می کنند. زیرا چگالی این عایقها بیش از پشم شیشه است در نتیجه اکسیژن لازم، برای سوخت اجزاء ساختمانی تامین نمی شود. دلیل دیگر افزایش مصرف عایق سلولزی گنجایش بالای بازیافت آن نسبت به هرماده عایق دیگری است.
سلولز قدیمی ترین ماده عایقکاری است. انواع زیادی از مواد سلولزی مورد استفاده قرار می گیرند. مانند روزنامه، کارتن، پارچه، کاه، خاک اره ،کتف، چوب ذرات، عایقهای سلولزی جدید، از بازیافت روزنامه با استفاده از ماشین های آسیاب وجدا کننده و افزودن ، موادی که باعث به تعویق انداختن آتش می شوند، در سال دهای 1950 آغاز و در سالهای 1970در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. اخیرا، استفاده از عایقهای سلولزی در ایالات متحده افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل این افزایش این است که نتایج تحقیقات نشان داده اند که سلولز بهتر از عایق پشم شیشه ساختمان ها را در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی محافظت می کنند. زیرا چگالی این عایقها بیش از پشم شیشه است در نتیجه اکسیژن لازم،  برای سوخت اجزاء ساختمانی تامین نمی شود. دلیل دیگر افزایش مصرف عایق سلولزی گنجایش بالای بازیافت آن نسبت به هرماده عایق دیگری است.
  چهار شکل کلی محصولات سلولزی عبارتند از:
1- سلولز خشک 2- اسپری سلولز 3- سلولز تثبیت شده  4- سلولز با ذرات کم
این انواع در  قسمت های مختلف ساختمان و به دلایل گوناگون استفاده می شوند.
 بطور کلی عایق کاغذی، یک ماده سلولزی است که در طی فرایند کرافت از خمیر چوب ساخته شده و شامل حدود 90% سلولز ، 6 الی 7 درصد لیگنین و بقیه پنتوسانس و آب است.این ماده سلولزی یک نوع پولیمر است که در ساختار آن ،واحد های تکراری وجود دارد . 

ادامه مطلب
 

/ 0 نظر / 7 بازدید